Přenosné šicí stroje

Používané k uzavírání různých druhů pytlů (juta, polypropylen);