Výroba

PROTLAČOVÁNÍ

Je postup, kterým při použití nejkvalitnější suroviny, se získá polypropylenové vlákno, které je následně stočené na cívkách

TKANÍ

vlákna takto získaná jsou utkaná do svítků polypropylenových tkanin s obvodem mezi 35 až 90 cm.

Potisk pytlů

Je krokem výrobního procesu, který se provádí pouze na žádost zákazníka.
Potisk pytlů se objevuje ve výrobním procesu po vyjmutí cívky ze stavu než vejde ke konverzi. Potisk může být zrealizován jak v jedné, tak ve dvou barvách, na obou stranách pytle.

extrudare

tesere

imprimare