Παραγωγή

ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας, χρησιμοποιόντας την καλύτερη ποιότητας πρώτη ύλη, παράγεται το νήμα πολυπροπυλενίου, το οποίο τυλίγεται σε ρολά.

ΥΦΑΝΣΗ

Τα παραγόμενα νήματα υφαίνονται σε φύλο πολυπροπυλενίου, με διάμετρο που κυμαίνεται ανάμεσα σε 35 και 90 εκ.

Εκτύπωση των σάκων

Είναι μια διαδικασία της παραγωγής μέσω η οποία χρησιμοποιείτε κατόπιν αίτησης του πελάτη. Η εκτύπωση των σάκων επιτυγχάνεται κατά την διαδικασία παραγωγής αφού βγεί το ρολό απο το υφαντήριο και πρίν την διαδικασία της μετατροπή. Η εκτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα η δύο χρώματα, και στις δύο πλευρές του σάκου.

 

 

extrudare

tesere

imprimare