Φορητές ραπτομηχανές

Χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο διαφόρων ειδών σάκων (πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου)