Produkcja

WYTŁACZANIE

Jest to proces w wyniku którego, z najlepsze jakości surowca uzyskuje się wątęk polipropylenowy, który zwiajany jest na szpulkach.

TKANIE

Uzyskane w ten sposób wątki tkane są w rolki tkaniny polipropylenowej o obwodzie 35 – 90 cm.

Drukowanie worków

Jest to etap w procesie produkcyjnym, który występuje wyłącznie na żądanie klienta, po wyjęciu rolki z krosna tkackiego a przed konwersją. Drukowanie może być w jednym lub w dwóch kolorach, na obu stronach worka.

extrudare

tesere

imprimare